Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 106
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej "Koalicja Kulturalna"

REGON: 061520539
NIP: 5651525841

Siedziba:
Wyryki-Adampol 95
22-205 Wyryki
Prezes Zarządu: Torbicz Mirosław

Podstawa prawna: Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000450665

Głównym celem stowarzyszenia: są aktywizacja i edukacja miejscowej społeczności w zakresie kulturalnym, społecznym, ekonomicznym i ekologicznym.