Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 106
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Dolina Bugu - Bezgraniczne możliwości

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa VII: KULTURA, TURYSTYKA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki Gmina Wola Uhurska realizuje projekt pn. "DOLINA BUGU – BEZGRANICZNE MOŻLIWOŚCI" objęty umową o dofinansowanie nr 06/10-UDA-RPLU.07.01.00-06-012/10-00-0583 z dnia 2012-03-12.

Przedmiotem Projektu jest infrastruktura turystyczna Gmin: Hanna, Hańsk, Urszulin, Włodawa, Wola Uhruska i Wyryki oraz samego Powiatu Włodawskiego.

Projekt zagospodarowania turystycznego obejmuje wyznaczenie i oznakowanie szlaków turystycznych, rozbudowę zalewu, remont wieży kościelnej, budowę ścieżki- kładki oraz wzbogacenie go o małą architekturę, taką jak przystanki rowerowe w postaci altan i wiat, wieże widokowe, ambony widokowe, platformy widokowe, pomosty do wodowania kajaków, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne. Projekt zakłada także zakup łodzi: ratowniczej i pasażerskiej.

Wartość całkowita projektu wynosi 4 032 256,58 zł z czego dotacja z Europejskiego Fudnuszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 696 773,20 zł.

Planowany termin zakończenia projektu: 30.09.2014 r.