Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 106
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Ludowy Klub Sportowy "AGROS" Suchawa

REGON: 110600976
NIP: 5651401903

Siedziba:
Wyryki 154
22-205 Wyryki
Prezes Zarządu: Wójcik Robert

Podstawa prawna: Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290358

Celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczna i sport.