Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 106
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wyryki "Człowiek - Kultura - Środowisko"

REGON: 060639669
NIP: 5651518982

Siedziba:
Wyryki-Adampol 95
22-205 Wyryki
www.wyryki.com.pl

Stowarzyszenie zwykłe.