Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 106
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Stowarzyszenie "Tradycja i Nowoczesność"

REGON: 060407930
NIP: 5651509078

Siedziba:
Wyryki 154
22-205 Wyryki
Prezes Stowarzyszenia: Kwiatkowska Iwona

Podstawa prawna: Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000313983

Cele działania:
1. Rozwój regionu i podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wyryki.
2. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego gminy Wyryki.
3. Uświadomienie walorów przyrodniczych, kulturowych, historycznych , turystycznych i tradycyjnego rolnictwa mieszkańców tak, aby w zachowaniu dóbr kultury i natury zauważali możliwość trwałego rozwoju.
4. Propagowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży.
5. Dbałość o walory przyrodnicze terenu gminy i utrzymywanie gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej.
6. Ochrona lokalnych zabytków znajdujących sie na terenie gminy Wyryki.
7. Pielęgnacja tradycji religijnych.