Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 106
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Zgłaszanie projektów do programu rewitalizacji

13 marca 2017

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych: mieszkańców, grupy nieformalne, fundacje i stowarzyszenia, kluby sportowe, przedsiębiorców, organizacje wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie oraz instytucje działające na terenie i na rzecz Gminy Wyryki do składania propozycji swoich projektów do „Programu Rewitalizacji Gminy Wyryki”.

Projekty należy składać poprzez pobranie i wypełnienie Formularza oraz przesłanie w wersji elektronicznej, na adres: sekretariat@wyryki.eu lub wersji papierowej złożenie w Urzędzie Gminy Wyryki (sekretariat), Wyryki-Połód 154 w nieprzekraczalnym terminie do 27 marca br. (włącznie).

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisanie danych kontaktowych, które umożliwią kontakt z osobami/podmiotami składającymi propozycje projektów. W przypadku pytań związanych z zakresem wymaganych w Formularzu informacji, wszelkich informacji udziela pracownik UG Wyryki pod nr tel. 82 5913028 wew. 14.

Formularz zgłoszeniowy Projektu do „Programu Rewitalizacji Gminy Wyryki"

wstecz