Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 106
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Kościół parafialny rzymskokatolicki w Lubieniu p.w. Św. Mikołaja

Pierwotnie cerkiew gr.-kat. drewniana, istniejąca 1647; nowa wzniesiona 1784 kosztem Adama Czartoryskiego, od ok. 1875 prawosławna, ok. 1919 zamieniona na kościół rzym.-kat. Po rozbiórce 1937 materiał wykorzystany do budowy kościoła w Woli Korybutowej (pow. chełmski). Obecny kościół wzniesiony w 1938, murowany. Zachowane częściowo wyposażenie dawnej cerkwi gr.-kat Ołtarz główny i dwa boczne późno-barokowe, zapewne po 1780, główny uzupełniony ok. 1919, być może z wykorzystaniem części ikonostasu z 1851 (wyk. Andrzej Cieszyński, stolarz warszawski), z rzeźbami: św. Marii Magdaleny neobarokową w. XX. wyk. rzeźbiarz Czyż z Włodawy i Jana Ewangelisty rokokową, zapewne współczesną ołtarzowi, oraz obrazami: w części środkowej Matki Boskiej z Dzieciątkiem, z grupy Hodegetrii Piekarskich w. XVI-XVII, mal. na desce, powiększony (pierwotnie prostokątny), kilkakrotnie gruntownie przemalowany, oraz Trójcy Św. na zasuwie i Chrystusa Zbawiciela w zwieńczeniu, oba zapewne współczesne ołtarzowi; w zwieńczeniach ołtarzy bocznych obrazy zapewne druga poł. w. XIX, przemalowane: w lewym neogotycki św. Anna czytająca z małą Marią, w prawym św. Teodora, pocerkiewny; w tymże ołtarzu tabernakulum późnobarokowe, przeniesione z głównego ołtarza. Kropielnica granitowa prymitywna, w typie średniowiecznym. Dwa krucyfiksy: pierwszy rokokowy, prowincjonalny, zapewne koniec w. XVIII;  prowincjonalny, wzorowany na krzyżu ołtarzowym z tegoż kościoła. Żyrandol kryształowy zapewne w. XVIII/XIX, zdekompletowany, pochodzący z Dolnego Śląska. W parafii pełni posługę proboszcz ks. Janusz Strzałkowski.