Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 106
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Stowarzyszenie Edukacji Regionalnej i Integracji Kulturowo-Społecznej "EDUR ZABAGONIE"

Siedziba:
Zahajki
22-205 Wyryki
Prezes Zarządu: Łobacz Irena

Podstawa prawna: Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000254099

Cele działania:
1. Wspieranie rozwoju regionu.
2. Dążenie do poprawy warunków życia mieszkańców regionu.
3. Podejmowanie inicjatyw w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkanców.
4. Propagowanie i promowanie rolnictwa i przedsiębiorczości lokalnej oraz wszystkich inicjatyw obniżających poziom bezrobocia w regionie.
5. Rozwijanie aktywności sportowej i rekreacyjnej mieszkańców regionu.
6. Organizowanie życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego.
7. Podnoszenie poziomu edukacji dzieci i młodziezy.
8. Upowszechnianie kultury i wiedzy o regionie.
9. Gromadzenie i zabezpieczenie wartości kulturalnych i pamiatek.
10. Troska o zachowanie naturalnych walorów przyrodniczych, krajoznawczych i historycznych.
11. Propagowanie walorów turystycznych regionu w kraju i zagranica.
12. Nawiązanie współpracy z innymi regionami w kraju i zagranica.
13. Udział w akcjach charytatywnych.
14. Upowszechnianie zdrowego stylu życia.