Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 106
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Wirtualne Powiaty

Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne
Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne

Okres realizacji: 01.03.2010 - 30.04.2012

Wartość projektu: 30 087 127,40 zł
Finansowanie:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85%- 25 574 058,27 zł
- Budżet Powiatu Łęczyńskiego - 15%- 4 513 069,11 zł

Przedmiotem projektu jest budowa na terenie trzech powiatów: łęczyńskiego, włodawskiego i świdnickiego oraz wchodzących w ich skład gmin, regionalnej sieci szerokopasmowej, w tym sieci hot spotów (230 lokalizacji) i telecentrów (120 lokalizacji). Celem projektu jest wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w stosunku do dużych ośrodków miejskich oraz innych regionów Polski i Unii Europejskiej poprzez zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu i informacyjnemu jednostek samorządowych, podmiotów gospodarczych i mieszkańców powiatów.

Realizacja projektu "Wirtualny Powiat" na tak dużym terenie, jest możliwa dzięki współpracy przedstawicieli wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z terenu trzech powiatów:

Starostwo Powiatowe w Łęcznej
- Urząd Gminy Cyców
- Urząd Gminy Milejów
- Urząd Gminy Ludwin
- Urząd Miejski w Łęcznej
- Urząd Gminy Puchaczów
- Urząd Gminy Spiczyn

- Starostwo Powiatowe w Świdniku
- Urząd Gminy Mełgiew
- Urząd Gminy Piaski
- Urząd Gminy Rybczewice
- Urząd Miasta Świdnik
- Urząd Gminy Trawniki

Starostwo Powiatowe we Włodawie
- Urząd Gminy Hanna
- Urząd Gminy Wyryki
- Urząd Gminy Stary Brus
- Urząd Gminy Urszulin
- Urząd Gminy Hańsk
- Urząd Gminy Wola Uhruska
- Urząd Gminy Włodawa

Inwestycja ta pozwoli na:
- wyrównanie dysproporcji w dostępie do informacji wszystkich mieszkańców,
- podniesienie poziomu atrakcyjności innowacyjnej powiatów,
- stosowanie zaawansowanych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych we wszystkich rodzajach instytucji publicznych,
- wzrost dostępu do innowacyjnych treści i usług świadczonych z wykorzystaniem szerokopasmowego Internetu,
- wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu.

W związku z realizacją projektu, przewiduje się także wzrost atrakcyjności inwestycyjnej powiatu: łęczyńskiego, włodawskiego i świdnickiego. Krajowe i międzynarodowe podmioty gospodarcze uzyskają łatwiejszy dostęp do portali informacyjnych zawierających dane dotyczące dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, atrakcji turystycznych, gospodarki oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na terenie powiatów biorących udział w projekcie.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013