Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 106
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Zaproszenie na konsultacje społeczne

20 czerwca 2017

Wójt Gminy Wyryki zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu pt. „DIAGNOZA WIELOKRYTERIALNA Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wyryki na lata 2017-2023”. Diagnoza została opracowana na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wyryki.

Zakres konsultacji społecznych obejmuje wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Wyryki. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 20.06.2017 r. do dnia 27.06.2017 r. w następujących formach:

  1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularzy konsultacyjnych (ankieta diagnozująca oraz formularz konsultacyjny). Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

    a) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@wyryki.eu wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – diagnoza rewitalizacja”.

    b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Wyryki, Wyryki 154, 22-205 Wyryki, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – diagnoza rewitalizacja”.

    c) osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy Wyryki (pokój nr 1) w godzinach pracy Urzędu.

  2. Zbieranie uwag pisemnych oraz ustnych do protokołu odbędą się podczas spotkań konsultacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w Wyrykach-Połód (Remiza Strażacka) dla sołectw: Suchawa, Adampol, Wyryki-Adampol, Wyryki-Połód, Wyryki-Wola, Wyryki-Kolonia i Lubień, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. o godz. 18.00 oraz dnia 23 czerwca w budynku Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Horostycie dla sołectw: Lipówka, Kaplonosy, Kaplonosy-Kolonia, Zahajki, Zahajki-Kolonia, Ignacew, Horostyta, Horostyta-Kolonia i Krzywowierzba.

Do pobrania:

wstecz