Urząd Gminy Wyryki

Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Nr telefonu: 82 59 13 003
Nr faxu: 82 59 13 106
e-mail - sekretariat@wyryki.eu

Urząd czynny:
pon.      w godz. 7.00 - 15.00
wt.         w godz. 7.30 - 15.30
śr. - pt.  w godz. 7.00 - 15.00

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyryki

Towarzystwo Inicjatyw Kulturalno-Społecznych "AD ASTRA"

NIP: 5651523730

Siedziba:
Wyryki-Adampol 73
22-205 Wyryki
Prezes Stowarzyszenia: Bida Stanisława

Podstawa prawna: Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000390927

Głównym celem i zadaniem statutowym stowarzyszenia będzie szeroko rozumiana aktywizacja społeczności wiejskich do rozwoju lokalnego w wymiarze: kulturowym, społecznym, edukacyjnym i ekonomicznym.